Home 元代 楊維楨 歸客誤
拼

《歸客誤》

楊維楨 〔元代〕

夜聞歸客騎,玉轡鳴匼啑。喚婦開西窗,秋風響桐葉。

复制
楊維楨

楊維楨

楊維楨(1296—1370)元末明初著名詩人、文學家、書畫家和戲曲家。字廉夫,號鐵崖、鐵笛道人,又號鐵心道人、鐵冠道人、鐵龍道人、梅花道人等,晚年自號老鐵、抱遺老人、東維子,會稽(浙江諸暨)楓橋全堂人。與陸居仁、錢惟善合稱為「元末三高士」。楊維禎的詩,最富特色的是他的古樂府詩,既婉麗動人,又雄邁自然,史稱「鐵崖體」,極為歷代文人所推崇。有稱其為「一代詩宗」、「標新領異」的,也有譽其「以橫絕一世之才,乘其弊而力矯之」的,當代學者楊鐮更稱其為「元末江南詩壇泰斗」。有《東維子文集》、《鐵崖先生古樂府》行世。