Home 唐代 岑参 火山云歌送别
拼 译 译

《火山云歌送别》

岑参 〔唐代〕

火山突兀赤亭口,火山五月火雲厚。

链接:https://www.poemfk.com/chinese-poem-author-info-%E5%94%90%E4%BB%A3-%E5%B2%91%E5%8F%83.html

来源:Ancient Chinese

火雲滿山凝未開,飛鳥千里不敢來。

平明乍逐胡風斷,薄暮渾隨塞雨回。

繚繞斜吞鐵關樹,氛氳半掩交河戍。

迢迢征路火山東,山上孤雲隨馬去。

火山云歌送别 - Translation and notes

譯文火山高高聳立在赤亭口,五月的火山上空火雲厚。火雲鋪山蓋嶺凝滯不開,方圓千里鳥兒不敢飛來。火雲清晨剛被胡風吹斷,到傍晚又隨着塞雨轉回。迴環繚繞吞沒了鐵關樹,蒸騰瀰漫半掩了交河戍。你迢迢征途在那火山東,山上孤雲將隨你向東去。

注釋火山:指火焰山,在今新疆,橫亘於吐魯番盆地的北部,西起吐魯番,東至鄯善縣境內,全長160公里,火焰山主要為紅砂岩構成,在夏季炎熱的陽光照耀下,紅色砂岩熠發光,猶如陣陣烈焰升騰,故名火焰山。突兀:高聳的樣子。赤亭:即今火焰山的勝金口,在今鄯善縣七克台鎮境內,為鄯善到吐魯番的交通要道。火云:熾熱的赤色雲。乍:突然。逐:隨着。胡風:西域邊地的風。薄暮:接近天黑時。渾:還是。繚繞:迴環旋轉的樣子。鐵關:鐵門關,故址在新疆境內。氛氳:濃厚茂盛的樣子。交河:地名,在今新疆境內。戍:戍樓。▲

於海娣 等.唐詩鑑賞大全集.北京:中國華僑出版社,2010:201

謝楚發.高適岑參詩選譯.成都:巴蜀書社,1991:238-239

彭國忠 等.唐詩鑑賞辭典補編.成都:四川文藝出版社,1990:324-326

火山云歌送别 - Appreciation

這首詩載於《全唐詩》卷一百九十九,是一首送別之作。在這首詩中,「雲」是詩人歌詠的對象,也是貫穿全詩的線索。

「火山」二字首先刺激人的審美欲望,把人的注意力拉引到遼遠壯闊的塞外。此詩前四句連貫而下,以讓人目不暇接的速度把火山火雲推到人們面前。一二句都以「火山」開頭,第三句以「火雲」起始承接第二句尾,三句中凡四次出現「火」字,描寫的筆鋒在「山」「雲」上騰挪,讓人感到詩人在這種奇異的現象面前興奮不已。「滿山凝未開」從正面具體展現火山雲的外觀,主體感強。「飛鳥千里不敢來」緊接着從側面渲染這外觀的奇異可懼。火山雲的形象便鮮明突出。誇張中已為下文送人經過火山做了鋪墊。

前四句是大筆勾勒,目的在於讓人得到火山雲的總體印象。次四句筆鋒一頓,轉寫火山雲的動態。「平明乍逐胡風斷,薄暮渾隨塞雨回」,說這些火山雲早上剛被風吹散,傍晚又隨雨重新聚集起來。同「滿山凝未開」的厚重濃濁相比,這種動態的雲輕盈靈巧多了。「繚繞斜吞鐵關樹,氛氳半掩交河戍」兩句互文,描寫火山雲遠「侵」近「略」的威力。「斜」「半」分別點出火山雲與鐵關、交河戍的關係,從空間位置上烘托「吞」「掩」的氣勢。

既有靜態的描摹,又有動態的刻畫;既有時間的縱向變化,又有空間的橫向展開。對火山雲的描寫便可告一段落,結尾二句自然歸結到送別上來。第九句「火山」二字輕輕收束前八句,使得對火山雲的描寫實際上成了描寫送別的環境背景,路途遙遙,行路艱難,——對行人的關懷之情全部包括在「迢迢」二字之中。最後一句不出現人,孤雲獨馬的意象卻讓人想見軍士塞外相別的獨特場景,以及軍人的驍勇剽悍。

詩人曾兩次出塞,邊疆的風沙草石和火山冰雪磨礪了他的意志,軍中生活的粗獷豪邁錘鍊了他的性格,所以他能臨別不傷,通過歌詠塞外特有的奇麗不凡的景色為對方壯行。▲

彭國忠 等.唐詩鑑賞辭典補編.成都:四川文藝出版社,1990:324-326

岑参

岑参

岑参(718年?-769年?),荆州江陵(今湖北江陵县)人或南阳棘阳(今河南南阳市)人,唐代诗人,与高适并称“高岑”。岑参早岁孤贫,从兄就读,遍览史籍。唐玄宗天宝三载(744年)进士,初为率府兵曹参军。后两次从军边塞,先在安西节度使高仙芝幕府掌书记;天宝末年,封常清为安西北庭节度使时,为其幕府判官。代宗时,曾官嘉州刺史(今四川乐山),世称“岑嘉州”。大历五年(770年)卒于成都。