Home Poet 五代 修睦
(?—918)唐末五代初僧,號楚湘。唐昭宗光化間,任廬山僧正。與貫休、齊己、虛中、處默等為詩友。五代初,應吳國徵辟赴金陵。後死於朱瑾之難。修睦以詩名,尤長於近體,多詠僧居生活。有《東林集》,已佚。