Home Poet 南北朝 王晞
(511—581)北齊北海劇人,字叔朗,小名沙彌。王猛六世孫。魏末,官府徵召,皆不就。後隨高歡,為中外府功曹參軍、常山王高演友,深得演器重。文宣帝高洋昏逸,演屢諫,高洋疑為晞所教,髡鞭鉗配甲坊,後又得為常山王友。高洋死,廢帝高殷立。楊愔等執朝政。高演在鮮卑貴族支持下殺楊愔等,奪帝位,晞實為謀主。孝昭帝高演立,除散騎常侍,兼吏部郎中。後拜太子太傅。後主高緯武平初遷大鴻臚。齊亡,周武帝以為太子諫議大夫。