Home 清代 纳兰性德 采桑子·谁翻乐府凄凉曲
拼 译 译

《采桑子·谁翻乐府凄凉曲》

纳兰性德 〔清代〕

誰翻樂府淒涼曲?風也蕭蕭,雨也蕭蕭,瘦盡燈花又一宵。

链接:https://www.poemfk.com/chinese-poem-author-info-%E6%B8%85%E4%BB%A3-%E7%B4%8D%E8%98%AD%E6%80%A7%E5%BE%B7.html

来源:Ancient Chinese

不知何事縈懷抱,醒也無聊,醉也無聊,夢也何曾到謝橋。

采桑子·谁翻乐府凄凉曲 - Translation and notes

譯文是誰在翻唱著淒切悲涼的樂府舊曲?風蕭蕭肅肅,雨瀟瀟灑灑,房裡點燃的燈燭又短瘦了,一個悽苦孤獨的一夜,在燭淚中逝去。不知道是什麼事縈繞心懷,難以放下,醒時醉時都一樣無聊難耐,就是夢裡也沒有到過謝橋。

注釋(1)翻樂府:指填詞。翻,按曲調作歌詞,白居易《琵琶行》:「為君翻作琵琶行」;歐陽修《蝶戀花》:「紅粉佳人翻麗唱,驚起鴛鴦,兩兩飛相向。「樂府,本為漢代管理,祭祀、巡行、宮廷所用音樂的官署,亦稱由官署採集來的民歌為樂府。後來將一切可以入樂的詩歌均稱為樂府,容若詞中取其廣義,代指詞。(2)瘦盡句:意思是說眼望着燈花一點一點地燒盡散作燈花,徹夜不眠。(3)縈懷抱:縈繞在心。(4)謝橋:謝娘橋。相傳六朝時即有此橋名。謝娘,未詳何人,或謂名妓謝秋娘者。詩詞中每以此橋代指冶遊之地,或指與情人歡會之地。晏幾道《鷓鴣天》:「夢魂慣得無拘檢,又踏楊花過謝橋。」納蘭反用其意,謂在夢中追求的歡樂也完全幻滅了。▲

本節內容由匿名網友上傳,原作者已無法考證。本站免費發布僅供學習參考,其觀點不代表本站立場。

采桑子·谁翻乐府凄凉曲 - Appreciation

納蘭的詞中有一部分愛情詞很朦朧,又無本事可尋,所以很難確定其所指。這首詞便是這樣。從詞裡所描寫的情景來看,很像是對一位情人的深深懷念。通篇表達了一種百無聊賴的意緒。此闋《採桑子》無一字綺詞艷語,而當中哀艷淒婉處又動人心魄,明說是「瘦盡燈花又一宵」,然而憔悴零落的又何止是燈花而已?不是不知何事縈懷抱,而是知道也無能為力。解得開的就不叫心結,放得下的又怎會今生今世意難平?納蘭容若這樣深情的男子,哀傷如雪花,漫天飛舞不加節制,悼亡之作蘇子之後有納蘭,可是容若之後誰還能做悼亡的淒涼曲?嫁了這樣的男人不要想着白頭到老,因為情深天也妒,註定要及早謝幕留愛情佳話來讓人懷念。

上闋側重寫景,刻畫了蕭蕭雨夜,孤燈無眠,耳聽着風聲、雨聲和着淒涼樂曲聲的氛圍與寂寞難耐的心情;

下闋側重寫不眠之夜,孤苦無聊的苦情。詞情悽惋徘惻,哀怨動人。下闋緊承上片「瘦盡燈花又一宵」,扣住徹夜未眠,進一步訴說自己百無聊賴的心緒:「不知何事縈懷抱,醒也無聊,醉也無聊。」不知道何事縈繞心懷?清醒時意興闌珊;沉醉也難掩愁情。無論是清醒或是沉醉,那個人始終忘不掉。

晏小山《鷓鴣天》詞有「夢魂慣得無拘檢,又踏楊花過謝橋」句,不知是何因緣,連一貫嚴謹的理學家程頤都拜倒其冶艷之下,極之讚許。容若此處更翻小山語意:「夢也何曾到謝橋?」縱能入夢,就真能如願到訪謝橋,與伊人重聚嗎?相較於小山的夢魂自由不羈能踏楊花與伊人歡會的洒然,容若的孤苦淒涼斑然若現,以此句結全篇,語盡而意不盡,意盡而情不盡。

整首詞以清婉筆調寫相思,相思也仿佛臨風而動,縈人懷抱。風也蕭蕭,雨過天晴也蕭蕭,醒也無聊,醉也無聊,又是淒涼又是纏綿,並非雕琢之語。燈光瘦盡亦是人神傷消瘦,一字鏤盡風神,盡得其妙。▲

夢遠主編,方鳴出版.納蘭詞全解:中國華僑出版社,2013-11:《採桑子(誰翻樂府淒涼曲)》,134

纳兰性德

纳兰性德

纳兰性德(1655-1685),满洲人,字容若,号楞伽山人,清代最著名词人之一。其诗词“纳兰词”在清代以至整个中国词坛上都享有很高的声誉,在中国文学史上也占有光彩夺目的一席。他生活于满汉融合时期,其贵族家庭兴衰具有关联于王朝国事的典型性。虽侍从帝王,却向往经历平淡。特殊的生活环境背景,加之个人的超逸才华,使其诗词创作呈现出独特的个性和鲜明的艺术风格。流传至今的《木兰花令·拟古决绝词》——“人生若只如初见,何事秋风悲画扇?等闲变却故人心,却道故人心易变。”富于意境,是其众多代表作之一。